Produkter - Memo Book Classic

Memo Book ClassicMemo Book Classic ligner på Memo Book, men bare tilgjengelig for Windows. Den Classic versjonen tilbyr noen ekstra funksjoner:

  • Vedlagte bilder kan være innebygd i dokumentet
  • Vedlagte filer kan kobles fra dokumentet
  • Vedlagte filer kan lagres i mapper og undermapper
  • Avansert drag&drop-funksjonalitet
  • Avansert WYSIWYG-funksjonalitet
  • Dokumentstrukturen kan eksporteres som PDF- eller CHM-fil
  • Dokumentstrukturen er søkbar for søkeord
  • Stave korreksjon for mange språk
Download

Enkeltlagringsfil
Alle dokumenter og vedlagte filer lagres i en enkelt lagringsfil, som gjør det enkelt, å dele innholdet mellom forskjellige enheter. Lagringsfilene kan krypteres med en av de beste krypteringsalgoritmen. Vær oppmerksom på at lagringsfilene fra Memo Book og Memo Book Classic ikke er kompatible med hverandre.

Dokument-struktur
Dokument-strukturDokumenter kan ordnes i en trestruktur. Hvert dokument kan være forelderdokumentet til et annet dokument. Dokumenter kan flyttes per drag&drop til et annet sted i strukturen. Hele strukturen eller bare en del av strukturen kan eksporteres som en annen Memo Book-fil, PDF-fil eller CHM-fil. Strukturen er søkbar for søkeord. Antall dokumenter er ubegrenset.

WYSIWYG-Editor
WYSIWYG-EditorTekstredaktøren tilbyr avansert WYSIWYG-funksjonalitet. Bilder kan være innebygd fra vedleggene eller fra en stasjon. Tekstredaktøren tilbyr også stavekorreksjon for mange språk. Antall tegn for hvert dokument er ubegrenset.

Filvedlegg
FilvedleggHvert dokument kan holde vedlagte filer av alle typer, som kan lagres i mapper og undermapper. Filene kan festes enkelt med drag&drop. Et ubegrenset antall filer kan festes. Størrelsen på hver fil er begrenset til 2 GB.