Kjøp - Memo Book Classic

Hver bok kan redigeres i 7 dager i prøveversjonen. For å fjerne denne begrensningen, skriv inn en gyldig opplåsingskode. Du kan kjøpe en låsekode ved å trykke på følgende knapp. Låsekoden kan brukes så mange ganger, men er gyldig for bare én enhet.

Pris: USD 15.95*

*Merverdiavgift (mva) kan legges til prisen, avhengig av hvilket land du angir i leveringsadressen. Lisensnøkkelen vil imidlertid bli levert utelukkende via e-post.

Fjern begrensningen
Vennligst tast inn nøkkelen i feltet, beskrevet som på skjermdumpen nedenfor. Online-aktiveringen krever en aktiv internettforbindelse. Hvis systemet ikke har en aktiv internettforbindelse, velger du «Offline aktivering». Frakoblet aktivering krever en Internett-aktivert enhet for å generere en aktiveringskode.

1. Klikk «Help»

2. Klikk «Enter License Key»

3. Skriv inn lisensnøkkelen

4. Klikk «OK»