Kjøp - Memo Book

Hver bok kan redigeres i 7 dager i prøveversjonen. For å fjerne denne begrensningen, skriv inn en gyldig opplåsingskode. Du kan kjøpe en låsekode ved å trykke på følgende knapp. Låsekoden kan brukes så mange ganger, men er gyldig for bare én enhet.

Pris: USD 13.95*

*Merverdiavgift (mva) kan legges til prisen, avhengig av hvilket land du angir i leveringsadressen. Lisensnøkkelen vil imidlertid bli levert utelukkende via e-post.

Fjern begrensningen
Klikk på menyknappen og deretter på «Fjern begrensning». Skriv inn e-postadressen (1) din, du brukte til å kjøpe låsekoden, i feltet nedenfor. Skriv inn opplåsningskoden du fikk via e-post i feltet (2) nedenfor og trykk på knappen «Lås opp» (3). Vær oppmerksom på at denne prosedyren krever en aktiv internettforbindelse.

Fjern begrensningen