Memo Book


Memo BookMemo Book erbjuder WYSIWYG-formaterade anteckningar som kan ordnas i en trädstruktur. Varje anteckning kan innehålla bifogade filer. Både anteckningar och bilagor lagras i en enda fil vilket gör det lättare att dela mellan olika enheter. Ett lösenordsskydd med en stark krypteringsalgoritm säkerställer att data förblir säkra. Dessa funktioner gör detta program lämpligt för att samla in och organisera dina idéer, till exempel att skriva dagböcker, e-böcker eller lagra konfidentiell information. Memo Book är tillgängligt för Windows och Android.

Enkel lagringsfil

Den enda lagringsfilen, vilket gör det enkelt att dela innehållet mellan olika enheter. Memo Book är också tillgängligt för Windows såväl som Android.

Strukturerade anteckningar

Anteckningar kan ordnas i en trädstruktur. Varje anteckning kan vara förälder till en annan sedel och kan också flyttas till en annan plats i strukturen.

Textredigerare

Textredigeraren erbjuder full WYSIWYG-funktionalitet. Texten kan formateras som de vanligaste ordbehandlingsprogrammen. Antalet tecken för en anteckning är inte begränsat.

Bilagor

Varje anteckning kan innehålla bifogade filer av alla slag. Filer kan enkelt bifogas genom att dra och släppa. Bifogade filer kan också exporteras tillbaka till hårddisken.

Kryptering

Så snart ett lösenord har tilldelats krypteras alla anteckningar, inklusive bifogade filer, permanent med en av de bästa krypteringsalgoritmerna (AES256). Anteckningar och bifogade filer kommer att dekrypteras vid behov. Dekryptering är bara aktiv så länge programmet körs. Inga okrypterade data sparas på lagringsmediet.