Produkter - Memo Book Classic

Memo Book ClassicMemo Book Classic liknar Memo Book, men endast tillgänglig för Windows. Den Classic versionen erbjuder några ytterligare funktioner:

  • Bifogade bilder kan vara inbäddade i dokumentet
  • Bifogade filer kan kopplas från dokumentet
  • Bifogade filer kan lagras i mappar och undermappar
  • Avancerad drag&drop-funktionalitet
  • Avancerad WYSIWYG-funktionalitet
  • Dokumentstrukturen kan exporteras som PDF eller CHM-fil
  • Dokumentstrukturen är sökbar för nyckelord
  • Stavningskorrigering för många språk
Download

Enkel lagringsfil
Alla dokument och bifogade filer lagras i en enda lagringsfil, vilket gör det enkelt att dela innehållet mellan olika enheter. Lagringsfilerna kan krypteras med en av de bästa krypteringsalgoritmen. Observera att lagringsfilerna från Memo Book och Memo Book Classic inte är kompatibla med varandra.

Dokumentstruktur
DokumentstrukturDokument kan ordnas i en trädstruktur. Varje dokument kan vara moderdokumentet för ett annat dokument. Dokument kan flyttas per drag&drop till en annan plats i strukturen. Hela strukturen eller endast en del av strukturen kan exporteras som en annan Memo Book-fil, PDF-fil eller CHM-fil. Strukturen är sökbar för nyckelord. Antalet dokument är obegränsat.

WYSIWYG-Editor
WYSIWYG-EditorTextredigeraren erbjuder avancerad WYSIWYG-funktionalitet. Bilder kan inbäddas från bilagorna eller från en enhet. Textredigeraren erbjuder också stavningskorrigering för många språk. Antalet tecken för varje dokument är obegränsat.

Filbilagor
FilbilagorVarje dokument kan hålla bifogade filer av varje typ, som kan lagras i mappar och undermappar. Filer kan enkelt fästas med drag&drop. Ett obegränsat antal filer kan bifogas. Storleken på varje fil är begränsad till 2 GB.