Zakup - Memo Book Classic

Każda książka jest edytowalna przez 7 dni w wersji testowej. Aby usunąć to ograniczenie, wprowadź prawidłowy kod odblokowujący. Możesz kupić kod odblokowujący, naciskając następujący przycisk. Kod odblokowujący może być użyty wiele razy, ale jest ważny tylko dla jednego urządzenia.

Cena: *

*Do ceny można doliczyć podatek od towarów i usług (VAT), w zależności od kraju określonego w adresie dostawy. Klucz licencyjny zostanie jednak dostarczony wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Usuń ograniczenie
Wprowadź klucz w pole, opisane jak na zrzucie ekranu poniżej. Aktywacja online wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Jeśli system nie ma aktywnego połączenia z Internetem, wybierz «Aktywacja offline». Aktywacja offline wymaga urządzenia z dostępem do Internetu, aby wygenerować kod aktywacyjny.

1. Kliknij «Help»

2. Kliknij «Enter License Key»

3. Enter the license key

4. Kliknij «OK»