Köp - Memo Book Classic

Varje bok kan redigeras i 7 dagar i provversionen. För att ta bort denna begränsning, ange en giltig upplåsningskod. Du kan köpa en upplåsningskod genom att trycka på följande knapp. Upplåsningskoden kan användas så många gånger men gäller endast en enhet.

Pris: *

*Mervärdesskatt (moms) kan läggas till priset, beroende på vilket land du anger i leveransadressen. Licensnyckeln kommer dock att levereras exklusivt via e-post.

Ta bort begränsningen
Ange nyckeln i fältet, beskrivet som i skärmdumpen nedan. Online-aktiveringen kräver en aktiv internetanslutning. Om systemet inte har en aktiv internetanslutning väljer du «Offline-aktivering». Offline-aktivering kräver en internetaktiverad enhet för att generera en aktiveringskod.

1. Klick «Help»

2. Klick «Enter License Key»

3. Ange licensnyckeln

4. Klick «OK»